گزارش آماری نقض حقوق زنان، مهرماه ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق زنان، مهرماه ۱۴۰۱ سپیده عشقی، سعید پورمند، فریده فراعی آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۱۳ خبر که در طول ماه مهر ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، …

ادامه‌ی مطلب