گزارش نقض حقوق اقوام آبان ماه ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، مهر و آبان ۱۴۰۱ رضا شایگان بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۸۷ خبر که در طول ماه آبان ۱۴۰۱ تهیه شده است.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، …

ادامه‌ی مطلب