گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آذر ۱۴۰۱

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آبان و آذر ۱۴۰۱ رضا شایگان   آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۹۸ خبر که در طول ماه آذر ۱۴۰۱ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و …

ادامه‌ی مطلب