کلیپ اعتراضات سراسری خرداد ۱۴۰۲، به روایت کاریکاتور، بخش چهاردهم