هوای مشهد همچنان ناسالم است

شهرآرانیوز
کیفیت هوای کلانشهر مشهد در پنجمین روز مرداد ماه به علت افزایش حجم آلاینده‌ها، در وضعیت ناسالم برای تنفس گروه‌های خاص (افراد حساس و کودکان) قرار گرفته است. 5 مرداد

هوای مشهد همچنان ناسالم است (۵ مرداد ماه ۱۴۰۲)

به گزارش شهرآرانیوز مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نشانگر هوای ناسالم است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۰ نیز از ناسالم بودن و آلودگی هوا حکایت دارد.

مهدی اله‌پور با بیان اینکه کیفیت هوا تنها در منطقه خیام شمالی مشهد در شرایط سالم قرار دارد، اضافه کرد: شاخص کیفیت هوا در ۲۲ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شرایط آلوده گزارش شده است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.