گزارش صوتی و تصویری گردهمایی اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳

گزارش صوتی و تصویری گردهمایی اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ جلسه گردهمایی اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در ساعت ۱۱ بوقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و بطور حضوری و دیگر مهمانان از طریق فضای …

ادامه‌ی مطلب