گزارش صوتی اسپیس تویتر کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی شمال آلمان در تاریخ ۲۸سپتامبر ۲۰۲۳

گزارش صوتی اسپیس تویتر کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 28 سپتامبر ۲۰۲۳. جلسه اسپیس ایکس (توییتر) کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی شمال آلمان در تاریخ 28 سپتامبر ۲۰۲۳ و در ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی اسپیس تویتر …

ادامه‌ی مطلب