برنامه ۵۹۴ رادیو هفتگی بشریت

برنامه پانصد و نود و چهارم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنبه 09 دسامبر 2023 گزارش هفتگی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی: مرضیه علی کرمی روز جهانی حقوق بشر ( ۱۰ دسامبر ): مرضیه علی کرمی گزارش هفتگی نقض حقوق محیط زیست: منصوره عسگری سرای سخن ( حکایت های زیبا و …

ادامه‌ی مطلب