فراخوان جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی های نوردراین وستفالن و اتریش ۲۰ آگوست ۲۰۱۸

 نمایندگی های نوردراین وستفالن، اتریش مشترکا برگزار می کنند

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی :

درسا دره شوئی :

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

       دلارام دره شوئی :

بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر 

و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هادی داداشعلی :

وضعیت جوانان ایران

سهیلا مرادی :

دلنوشته

فریبا مرادی پور :

انسان دوستی، چرا و چگونه؟

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش 

بحث آزاد :

حق ذاتی، حق شهروندی

در انتها، بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم برای ماه آینده

زمان:  دوشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۸ ساعت ۲۰بوقت اروپای مرکزی 

مکان:  پالتاک، اتاق کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی اتریش

Paltalk: View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Austria

مسئول جلسه : فریبا مرادی پور

منشی جلسه : بابک میری

ادمینها : فریبا مرادی پور ، دلارام دره شوری،  بابک میری

                                                                                کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی های نوردراین وستفالن، اتریش