فراخوان جلسه سخنرانی اعضای کمیته ی دفاع از حقوق زنان ۲۵ آگوست ۲۰۱۸

گردهمایی کمیته ی دفاع از حقوق زنان

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی:

سمیه قربانی اسمعیل ترخانی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ماه گذشته

مهران فاضل زاده :

تشریح ماده ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروز زنان 

شایسته علیگلزار:

نگاهی بر کشتار دهه ۶۰ و زنان قربانی آن

حامد غریب زاده:

چرایی صدور اطلاعیه کمیته زنان به شماره ۱۰۳۲

مینا فرشی:

زنان و حق مسافرت

پرسش و پاسخ در پایان هر بخش 

بحث آزاد:

آیا زنان در ایران از حقوق برابر با مردان برخوردارند؟

تاریخ جلسه : شنبه ۲۵  آگوست ۲۰۱۸ ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

محل برگزاری: فضای مجازی پالتاک،اتاق کمیته زنان کانون

Paltalk:

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Komiteh Zanan

مسئول جلسه : فریبا مرادی پور   

منشی جلسه : شایسته علیگلزار 

ادمینها: فاطمه ورمزیار , معصومه توکلی ٬ افشین رجبی

صدابردار : بابک میری ،  مهران فاضل زاده حبیب آبادی

کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران 

   کمیته دفاع از حقوق زنان