گزارش تصویری میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس ۸ سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش تصویری میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس ۸ سپتامبر ۲۰۱۸ در روز شنبه راس ساعت ۴ تا ۶ توسط هادی زارع با همکاری گروهی اعضای کانون نمایندگی سوئیس در زوریخ با عنوان نادیده گرفتن حقوق شهروندی و سرکوب و شکنجه و اعدام های گسترده به منظور حمایت از حقوق مردم ایران و اعتراض رسمی به دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.که این بیانیه به دو زبان انگلیسی و فارسی خوانده شد.که علاقمندان میتوانند فایل تصویری آنرا ببینند.