گزارش تصویری برگزاری میز کتاب اعتراضی اعضای نمایندگی سوئیس ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸

شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ میز کتاب اعتراضی توسط هادی زارع با همکاری گروهی اعضای کانون نمایندگی سوئیس در زوریخ با عنوان روز جهانی منع اعدام برگزار شد. هدف از برگزاری این میز کتاب آگاه کردن و اطلاع رسانی به عموم مردم بخصوص در مورد اینکه ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر خواستار لغو اعدام بخصوص اعدام نوجوانان هستیم، چرا که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.این اطلاع رسانی از طریق خواندن بیانیه به زبانهای انگلیسی و فارسی وتصاویر منع اعدام، توسط فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ارتباط با حکم اعدام و نقض حق حیات و عدم امنیت زندگی در ایران انجام شد . که علاقه‌مندان می‌توانند فایل تصویری قطع نامه راببینند.