ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر                                                         برگردان: سهیلا وحدتی                        `                                      3

2 . واکنش‌ها به "متهم‌شدن ایران" به عملیات تروریستی در آمریکا                         تنظیم: سمیرا اکرم                                                                       7

3 . ایرج                                                                                                میترا درویشیان:                                                                         10

4 . اختلاس 000/3 میلیارد تومان به زبان ساده                                                حمید مقدم نیا                                                                             12

5 . پشت پرده اختلاس 3000 میلیارد تومانی                                                   مریم دهقانپور                                                                           14

6 . سرزمين دزدان كوچك و آبرومندان بزرگ!                                             بابك داد                                                                              16

7 . رضا پهلوی؛ نامی که جرم است                                                              البرز کاشانی                                                                           17

8 .  وضعیت حقوق زندانیان درایران                                                            حمید مقدم نیا                                                                            18

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مریم دهقانپور

 پشت جلد: علیرضا رضائی

برگشت