ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید


فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید


1 . از مردم سالاری اسلامی تا سکولاريزم زره پوشیده!
                                                       علي طايفی                               3
2 . کارنامه خامنه ای احمدی نژاد یا مستبدهائی که خود را در خط خمینی
                          تنظیم: خلیل رئیسی فرد                6
3 . وضعیت خانواده آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی
                                                     ارسالی: صالح ناغی                  12
4 . آماری از خشونت خیابانی در تهران
                                                                              گروه آمار زنستان                     13
5 . حقير با شوهران حقير؛
                                                                                              لينا ابوحبيب                             14
6 . حاج آقا "قاتل" است اما، مهم نیست، تبرئه است!
                                                       مهناز خزائی                            18
7 . پیام مجامع سلامی ایرانیان به مناسبت سالگرد قیام 18 تیر
                                                                                            19
8 .
گزارش  خواندنی از آثار سهميه بندي بنزين بر زندگي مردم                                      مهناز خزائی                              20


در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پورمحمودی

 پشت جلد: مهناز خزائی

برگشت