ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش11                                    ژاله وفا             3
2 . 16 آذر وآزمون جنبش دانشجوئی
                                                                              تقی روزبه           5
3 . گزارش اطلاعاتی آمریکا: شاخه زیتون یا "اسب تروا"
                                                 حسن داعی          8
4 . حمایت از دانشجویان زندانی دفاع از آزادی است
                                                          مرجان افتخاری    9
5 . موضع گيری و هراس دوباره رژيم از شمارش معکوس برای انقلاب مخملی
                       مسعود مجيری     11
6 . آژيتاتور پرووكاتور سياسي كيست؟در رابطه با نقد حميد شوكت
                                    منوچهر صالحي    12
7 . نامه گروهي از دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي به وزير كشور
                                                 13
8 . زمان مهر و موم شده درباره رکود جهان اسلام
                                                             مژگان ثروتی       15
9 . خطاب به آنانکه دراندیشه توسعه اجتماعی ایران هستند
                                                علی طایفی           18
10. روزنامه نگاران زنداني در وضعيت نابساماني بسر مي برند
                                            نگین پوردلیر       19
11. کسری بودجه دولت در نیمه نخست امسال 6179 میلیارد تومان
                                       نگین پوردلیر        20


در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت