ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . کالبد شکافی حقوق بشر بخش 2                                                                                         کیوان رفیعی                  3
2 . انتخابات مجلس هشتم ؟!از توهم تا واقعيت                                                                           ابوالفضل جهاندار (پويا) 5
3 . از فرار تا گردش مغزها: توطئه يا توسعه ! (۲)                                                                    علی طایفی                     7
4 . نه برديا، دروغين بود و نه انوشيروان، دادگر، ما آريايی نيستيم                                              ر.اشکوری                    9
5 . نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در امریکا                                                                      فرامرز دادور                12
6 . نا گفته های پرونده نشریات دانشجویی (پشت پرده پروژه سرکوب جنبش دانشجویی)               فعالان حقوق بشر در ایران
      14
7 . پیام تبریک عید نوروز 1387                                                                                             زندانیان سیاسی            19
8 . سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شد!                                                                              وحید رشادی                 19
9 . در عهد و دوران حکومت ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟) موارد زیر اتفاق افتاده :                 نگین پوردلیر                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژگان کردقرچلو

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت