ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 .  سالگرد جان باختن فرخی یزدی                                                        تنظیم: مهناز خزائی                                                               3
2 .  وضعیت اعدام در ایران:                                                                 خسرو شمیرانی                                                                    6
3 . نقدينگي و تورم، چه بايد کرد؟‏                                                           جمشيد اسدي                                                                        7
4 . انتخابات یا دوباره انتصابات                                                             حامد داهی                                                                           8
5 . ایران و تغییر جغرافیای خاورمیانه                                                      م. راد                                                                               10
6 . چرا اعدام خشونت را گسترش میدهد؟                                                   جهانگیر گلزار                                                                   14
7 . دانشگاه یا حوزه علمیه                                                                    اکبر صالح زاده فرد                                                              16
8 . اعتراض دانشجویان به دولت و مجلس                                                  اکرم سلیمانی                                                                      17
15 . بچه ها ساکت! درس امروز، حق                                                       نگین پوردلیر                                                                     20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: اکرم سلیمانی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت