ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . درس‌هایی دربارۀ آته‌ئیسم (بی خدایی)                                                                   پیشگفتار و ترجمه : رضا ناصحی                                                3

2 . دومين سند فاجعه کهريزک                                                                                 تنظیم: ن. سادات                                                                       6

3 . اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی /                                                                       سید مصطفی تاجزاده                                                                 9

4 . داستان و مقاله های کوتاه از میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر                       میترا درویشیان                                                                         12

5 . نسرین ستوده، وکیل ایرانی به سکوت وادار شده                                                     برگردان : انوشیروان بزرگمهر                                                     13

6 . گوشه ای از آنچه بر امیر اردلان در حكومت جمهوري اسلامي ايران گذشت                   امیر اردلان                                                                              14

7 . تجدد روزمره و آمپول تدین                                                                               محمد توکلی طرقی                                                                      16

8 . زیارت خانه خدا و هزینه اش برای ما                                                                   قباد پریسار                                                                              20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهه مغزی

 پشت جلد: قباد پریسار

برگشت