ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات       

1 . جامعه شناسی دین و خرافات                                                                                           جلال ایجادی                                                                   3

2 . سی و هفت عیب اساسی ایرانیان از دیدگاه صادق هدایت                                                         آرش صفائی                                                                   6

3 . روایتی از یک زندانی سیاسی گمنام                                                                                  وحید پوراستاد                                                                 7

4 . در چالش با رژیم زن ستیز                                                                                             فضوله محله                                                                   11

5 .        نقض حقوق بهاييان بر خلاف مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است                                    بیژن سامانی                                                                   14

6 . فعالین سیاسی " خودکشی میشوند"!                                                                                   صبا راهی                                                                      17

7 . گزارشی از موارد نقض حقوق زنان 2 ماه آبان و آذر 1391                                                   میترا کفایت حقیقی                                                             18

8 . دکتر احسان نراقی در سن 86سالگی درگذشت.                                                                   منوچهر شفائی                                                                  19

9 . بمان برایمان نسرین                                                                                                      بهمن امینی                                                                      20

 

در هر2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات                          N. Sadat

میترا کفایت حقیقی          Mitra Kefayat Haghighi
امیر علیائی                  Amir Oliyaee
 حمید مقدم نیا      Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: ستاره سجادی

پشت جلد: فاطمه ایزدپناه

قبلی

ببرگشت

بعدی