ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . جامعه شناسی دین و خرافات                                                                                           جلال ایجادی                                                                   3

2 . سی و هفت عیب اساسی ایرانیان از دیدگاه صادق هدایت                                                         آرش صفائی                                                                   6

3 . روایتی از یک زندانی سیاسی گمنام                                                                                  وحید پوراستاد                                                                 7

4 . در چالش با رژیم زن ستیز                                                                                             فضوله محله                                                                   11

5 . نقض حقوق بهاييان بر خلاف مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است                                           بیژن سامانی                                                                   14

6 . فعالین سیاسی " خودکشی میشوند"!                                                                                   صبا راهی                                                                      17

7 . گزارشی از موارد نقض حقوق زنان 2 ماه آبان و آذر 1391                                                   میترا کفایت حقیقی                                                            18

8 . دکتر احسان نراقی در سن 86سالگی درگذشت.                                                                   منوچهر شفائی                                                                  19

9 . بمان برایمان نسرین                                                                                                      بهمن امینی                                                                      20

 

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: سارا منظری

 پشت جلد: بهمن امینی

 

برگشت