ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . قانون مهاجرت در آلمان                      ترجمه: ناصر ایرانپور            3

2 . قانون رفرم کار آلمان و خارجیان           ترجمه: ناصر ایرانپور            5

3  . آئین نامه اعطای اجازه کار                  ترجمه: ناصر ایرانپور            6

4 . متن کامل توافقنامه ایران و سه کشور...  تهیه لیلا واحدی اصل             7

5 . لیست اسامی 107 تن از قربانیان...            تهیه مینا بگوهی              8

6 . ظلم پا برجا نخواهد ماند                           سید علیرضا ریون            10

7 . چند خبر شنیدنی از ایران                        لیلا واحدی اصل                   10

8 . چهار روش فلسفی و یک قضیه منطقی     سید ابراهیم نبوی                 13

9 . ایجاد توهم توسطتوسط ولایت فقیه ...         محمود . ح                       14

10 . بازداشت های جدید در ارتباط با ...            روشنک خوشاب              16

11 . شایق راهیافته مجلس همچنان ...            مینا بگوهی                     18

 

لیست صفحات

 

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

برگشت