ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . تزهايی در باره  ‌بحران سیاست                                               شیدان وثیق                                            3

2 . اراده قضایی یا غیر قضایی؛                                                      تنظیم: خلیل رئیسی فرد                                5

3 . نامه‌ی محسن سازگارا به خامنه‌ای:                                           تنظیم: ابوالقاسم محمدی                              7

4 . اسامی تعدادی از  زندانیان سیاسی  کرد  در زندانهای ارومیه و سنندج     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان        10

5 . نه جنگ، نه تحريم                                                                   مسعود بهنود                                           11

6 . یک نمونه کوچک از عدم امنیت اجتماعی                                      اقدس جواد پور                                        12

7 . ظهور یک پیامبردر هلند                                                              محمدرضا اسکندری                                14

8 .  غزاله دختر 19 ساله قربانی تعصبات مذهبی شد                            تنظیم: مینا بگوهی                                   15

9 . آیا رژیم ایران حق داشتن سلاح هسته ای را دارد؟                         محمود دایی                                               16

10 . ياد آر ، زشمع مرده ياد آر ...                                                     تهیه خلیل رئیسی فرد                               17

11. شهر مقدسه قم به دلیل حضور ملایان ، قهرمان تجاوزجنسی در ايران              امیر اسدیان                              18    

12 . خبرهایی از خرافات و تحجر                                                                خلیل رئیسی فرد                            19

13 .  خلاصه ای ازگزارش خبری تظاهرات روز ملی همبستگی    جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز                19

14 . صفارهرندی ماموريت خود را آشکار کرد : خط و نشان برای مطبوعات        مینا بکوهی                                 20

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: امیر اسدیان

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت