فیلم؛ شیوخ عرب خوزستان: ما عید قربان نداریم، عزاداریم

شیخ رحیم اسحاقى از شیوخ عرب خوزستان در پیامی ‌می‌گوید: ما عید قربان نداریم، عزادار هستیم. براى ما توپخانه و تانک جنگی آوردند
%d bloggers like this: