Previous Next

گزارش ویدئویی جلسه مجمع عمومی سالیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 2 دسامبر 2017

جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز شنبه مورخ 2 دسامبر 2017 در کشور المان شهر هانوفر به صورت حضوری با حضور اعضای کانون و جمعی دیگر از میهمانان از ساعت 12 به وقت اروپا اغاز گردید در این جلسه اعضای کانون در دیگر نمایندگیهای خارج از کشور المان در فضای مجازی پالتاک بطور چشمگیری حضور داشتند.جلسه در اغاز به معرفی کاندیداهای هیئت رئیسه و کمیته ها و با شعرخوانی خانم سهیلا مرادی اغاز شد. سپس گزارش عملکرد یکساله رادیو اینترنتی کانون توسط اقای جمشید غلامی سیاوزان اعلام گردید و بعد از ان خانم پریسا سامانی برنامه شعرخوانی اجرا نمودند و سپس اقای جمشید غلامی سیاوزان گزارش عملکرد سالیانه بخش صدا و تصویر کانون را ارائه دادند و اقای امیر نیلو هم گزارش عملکرد یکساله نمایندگیهای کانون را ارائه نمودند و در ادامه اقای منوچهر شفایی گزارش بخش کتابخانه کانون و گزارش هیئت رئیسه را ارائه نمودند. در این جلسه اقای جهانگیر گلزار با موضوع خشونت زدایی راهکار زندگی سالم و شاد سخنرانی بسیار زیبایی اجرا نمودند. و در پایان اقای منوچهر شفایی صدر هیئت رئیسه کانون با خوشحالی از عملکرد کانون به اعضای برتر و فعال برگزیده از بخشهای مختلف کانون لوح تقدیر اهدا نمودند .این گزارش به پیوست 9 فایل ویدئویی دیگر میباشد که علاقه مندان میتوانند از لینکهای زیر برای دریافت انها استفاده نمایند.

ادامه‌ی مطلب

کلیپ صوتی شرح (قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر شایسته علی گلزار و فرداد عسکری
تدوین : معصومه توکلی

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان قواعد پکن قسمت ششم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر لیدا اشجعی و ابوالفضل پرویزی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان قواعد پکن قسمت پنجم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر دیانا بیگلریفرد و پوریا نخبه زعیم
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (بيانيه ها و پروتكل هاى كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست قسمت دوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر معصومه توکلی و عباس قهرمانی
تدوین : مهراب امیدی اسلامی

کلیپ صوتی شرح (اعلاميه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر فریبا مرادی پور و فرداد عسکری
تدوین : معصومه توکلی

کلیپ صوتی شرح (بيانيه ها و پروتكل هاى كنفرانس سازمان ملل متحد درباره محيط زيست قسمت اول)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر معصومه توکلی و عباس قهرمانی
تدوین : مهراب امیدی اسلامی

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان قواعد پکن قسمت چهارم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : قعالان حقوق بشر لیدا اشجعی و ابوالفضل پرویزی
تدوین : ابوالفضل پرویزی

کلیپ صوتی شرح (حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان قواعد پکن قسمت سوم)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : قعالان حقوق بشر دیانا بیگلریفرد و پوریا نخبه زعیم
تدوین : ابوالفضل پرویزی

گزارش صوتی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از محیط زیست 12 دسامبر 2017

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 12 دسامبر 2017 با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماه گذشته و تحلیل وضعیت اجرایی کنوانسیون رامسر با توجه به چالشهای موجود محیط زیست در اتاق پالتاک کمیته برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای زیر دریافت نمایند.

ادامه‌ی مطلب