ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید


1 . متن کامل گزارش سال 2005(1384)سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش از ماه ژانویه (دیماه) الی دسامبر(بهمن ماه) 2004 (1383) را شامل میشود                             ترجمه: ن. نوری زاده - مونترال             3
2 . ما و جهان در سال 84                                                                  مسعود بهنود                                      5
3 . مذاكره آمريكا و ايران گفتگو با ابولحسن بنى‌صدر                                                                                     8
4 . درگذشت على تجويدى استاد موسيقى ايرانى آتش كاروان خاموش شد       مرضيه رسولى                                  9
5 . الهام افروتن و نحوه دادگاه وی                                                        خلیل رئیسی فرد                                 10
6 . جامعه شناسي صدقه! تنظیم :                                                          خلیل رئیسی فرد                                 11
7 . "عقب ماندگی "                                                                          شعله میرقرائی                                  12
8 . بحران هسته‌اي جمهوري اسلامي،                                                   مجيد زربخش                                     13
9 . زندانی سیاسی در خطر اعدام                                                          احمد امیری                                       16
10 . روش های جدید سرکوب دانشجویان                                               اسماعیل عنایت اصل                            17
11 . گزارش کوتاه و تصویری از تجمع اعتراضی 13 مارس 2006             الهه آریانپور                                      18
13 . در عهد و دوران حکومت ولی فقيه نگاهی به دادگاه های ایران             مینا بگوهی                                      20

 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت