ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . علل وپیامدهای خشونتهای خانوادگی در میان مهاجرین                                                تنظیم:خلیل رئیسی فرد           3
2 . 13 ارديبهشت(3 مي) روز جهاني آزادی مطبوعات- گزارش ساليانه 2005                       تنظیم: الهه آریانپور              7
3 . احمدی نژاد دستور داد ولی ...                                                                                محمدعلی مقامی                 8
4 . گروگان گیری و حمله به کودکان٬ حربه جدید عملگرایان افراطی حاکم بر ایران                 على سورى                        10
4 . خانواده های قربانيان هواپيمای سی ۱۳۰ هنوز در انتظار حقيقت                                    تهیه: ناصر بختیاری            11
5 . روانشناسی شادی و سازندگی در آزادی و غم و تخریب در استبداد                                   علی شفیعی                      12
6 . نگاهی به طلاق در ایران                                                                                        شعله میرقرائی                 16
7 . جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل جایی ندارد                                                                  17
8 . گزارش تصویری از روز جهانی کارگر در شهر برمن                                                   خلیل رئیسی فرد                  17
9 . پي آمدهاي شكنجه‌ي سياسي و مسئله‌ي واگشت‌پذيري                                                   نورايمان قهاري                 19
10 . منوچهر متكي وزير امور خارجه همسرش را به عنوان مشاور خود در اين وزارتخانه استخدام كرد       الهه آریانپور     20
 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت