ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . شراره های شصت وهفت!( 2 )                                                               مینا انتظاری                           3
2 . ابومصعب زرقاوى پرنس القاعده اورس گريگر ترجمه :                               محمدعلى فيروزآبادى                6
3 . من فارسی فکر می کنم، فرنگی نباش احمق!                                             تنظم: خلیل رئیسی فرد               10
4 . گزارشی از لاله زار خاوران                                                                  ستاره فرهمند                          13
5 . اعدام آخرین حربه برای بقا نظام                                                             ناصر بختیاری                          14
6 . صالح سنگبر غمگنانه خود را کشت                                                        اسد مذنبی                               14
7 . فتوا!؟ و بدبختی مردم ایران                                                                   حسین عابدینی بیرق                  15
8 . نگاهی به افکار رهبران رژیم اسلامی                                                     محمدعلی مقامی                       15
9 . مسئله اتم و رهبران اسلامی                                                                 خلیل رئیسی فرد                        16
10 . کاپیتولاسیون                                                                                   فریدون رزمجو                         18
11 . زنان در ایران اسلامی                                                                       امیر اسدیان                             18
12 . تطهیر اسلام، ترفندی جدید                                                                  محمد هادی پوردلیر                   19
13 . احمدی نژاد (آلت دست رهبر) باز هم رکورد شکست                                 الهه آریانپور                           20
در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت