ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . مجازات اعدام درایران                                                                                علیرضا جباری{آذرنگ}                   3
2 . واقعه اسفبار بم را فراموش نکنیم                                                                  کوهیار                                        6
3 . استراتژی جامعه جهانی و استراتژی رژیم اسلامی بر چه محور هائی دور میزند؟       نوید اخگر                                   9
4 . برنامه هسته ای ایران در سالی که گذشت                                                         تنظیم: خلیلی رئیسی فرد                 10
5 . سایت های هسته ای ایران                                                                             تنظیم: خلیل رئیسی فرد                  11
6 . دو نگاه راجع به ادامه انرژی اتمی                                                                  خلیل رئیسی فرد                           12
7 . آقای احمدی نژاد! لطفا سکوت را رعایت فرمائید                                                 سید ابراهیم نبوی                         13
8 . حقوق زن در اسلام                                                                                      مژده پورمحمودی                         17
10 . روزنامه نگاری از نظر وزارت ارشاد اسلامی                                                  محمد علی مقامی                         18
11 . زندانیان ِ سیاسی ِ گمنام در بند 12 زندان مرکزی ارومیه                                     حسین عابدینی بیرق                     19
12 . صعود 25 پله‌اي زنان ايراني !!! (در سال 2004)در فعاليتهاي اقتصادي                  الهه آریانپور                              20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت