ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . بودجه انفجاری، وابسته به نفت و نظارت گریز 1387 دولت احمدی نژاد                                                       ژاله وفا                       3
2 . جامعه شناسی کودکی در ایران
                                                                                                         علی طایفی                    5
3 . آخرین دیدار با دریا دل سالار
                                                                                                              مینا انتظاری                 9
4 . زندانیان ترکمن به مرگ تهدید شدند
                                                                           سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن صحرا 10
5 . تویوتای سیاه زیر رگبار
                                                                                                               داستانی کوتاه از: نوید اخگر 11
6 . عاملان مرگ‌هاي مشكوك معرفي شوند
                                                                                               نگین پوردلیر                 13
7 . پرداخت وام يك ميليارد دلاري ايران به عراق
                                                                                        مهناز خزائی                 14
8 . تحريم خيمه شب بازي انتخابات راهگشاي جنبش مردم سالاري ايرانيان است
                                                دكتر حسن كيانزاد           15
9 . هر شب ستاره ای از این آسمان، خاموش می شود...
                                                                              صدیقه جعفری               17
10. بررسی رابطه ايران با پاكستان
                                                                                                        مژگان کرد قرچه لو        19
11. ارزش زنان در ایران اسلامی؟
                                                                                                           نگین پوردلیر               20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهام قربانوند

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت