ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 1 . دکتر محمد مصدق و بهائیان بخش 2                                                                  بهرام چوبینه                                                            3

2 . آیا  جمهوری اسلامی بیانگر حاکمیت ملی ایرانیان است؟                                         منوچهر صالحی                                                        9

3 . واکنش شخصیت‌های سیاسی به شکست تیم ملی                                                     مهدی باقر‌نژاد                                                         12

4 . جان انسانهای مبارز در عراق در خطر است                                                        امیرافشین حیدری                                                     14

5 . متن کامل مصاحبه احمدی‌نژاد با اشپیگل                                                              تنظیم: نگین پوردلیر                                                  16

6 . یک روز پس از آزادی محبوبه کرمی،                                                                نگین پوردلیر                                                          20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد:

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت