ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره 223

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . محمود احمدی نژاد و برداران قاچاقچی اش در سپاه پاسداران! بخش هشتم       بهرام رحمانی                                                                  3

2 . کریمپور شیرازى، محمد مسعود                                                                انسیه حنیف نژاد                                                               8

3 . رهایش یا حق تعیین سرنوشت                                                               منوچهر صالحی                                                               11

4 . به بهانه کودتای 28 مرداد نگاهی به اعترافات                                            رزا خلیلی                                                                       15

5 . نبوغ رفسنجانی بود یا تدبیر خامنه‌ای؟                                                     هوشنگ کردستانی                                                             17

6 . نگاهی دیگر به سالروز آتش سوزی در سینما رکس  آبادان                           ن. سادات                                                                         19

7 . در جمهوری اسلامی ایران هم چیز وارونه است                                        میترا کفایت حقیقی                                                               20

 

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: رزا خلیلی

 پشت جلد: میترا کفایت حقیقی

 

برگشت