ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 بخش9                                         ژاله وفا              3
2 . بحرين چگونه از خاك ايران جدا شد؟بخش دوم                                                                   نگین پوردلیر       5
3 . 16 آذر، جنبش دانشجوئی و حساسیت شرایط کنونی                                                            مرجان افتخاری    7
4 . دو نامه سرگشاده از                                                                                                    احمد قابل            9
5 . نامه تکان دهنده معلم دربند فرزاد كمانگر از زندان انتشاردهنده:                               فعالان حقوق بشر در ایران 13
6 . جرم زن بودن                                                                                                            الهام ابراهیم نژاد 15
7 . چرا جستجوي اينترنتي اين جمله فيلتر شده؟:سخنراني امام خميني در نوفل لوشاتو                    وحید رشادی         15
8 . آماری از خشونت خیابانی در تهران                                                                                مهناز خزائی        16
9 . نامه گروهي از دراويش نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي به وزير كشور                                                     17
10. بیانیه جمعی از مدافعان حقوق برابر در مورد بازداشت مریم حسین خواه                                                    18
11. چرایی بحران صنعت چای شمال ایران بخش دوم                                                              الهه آریانپور        19
12. دانش‌آموزان مشگين شهري در انباري آموزش و پرورش تحصيل                                        نگین پوردلیر       20
در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پورمحمودی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت