ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید


1 . کالبد شکافی حقوق بشر بخش 2
                                                                                                   کیوان رفیعی               3
2 . فرار مغزها يا شكار مغزها
                                                                                                         علی طایفی                  6
3 . نقض حقوق بشر و قانون حفظ حقوق شهروندی تنظیم:
                                                                        مهناز خزائی               7
4 . دمکراسی و حقوق بشر حق تعیین سرنوشت ماست
                                                مصاحبه داریوش همایون با تلاش آنلاین      13
5 . قرآن کلام خدا، کلام محمد، یا آمیزه ای از هر دو؟
                                                                پاسخها از ابوالحسن بنی صدر      15
6 . آیا وجدان بیداری هم هست!؟
                                                                                                        وحید رشادی               19
7 . در عهد و دوران حکومت ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟) موارد زیر اتفاق افتاده :
                          نگین پوردلیر              20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد:

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت