ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . خاطرات تلخ از ۵۸ اعدامی سال ۵۸ (اوت ۱۹۷۹)، در کردستان بدست خلخالی از سایت اشتراک                                                              3

2 . چند سوال از اکبر گنجی                                                                                            حسن داعی                                                5

3 . فرد، دولت و شرکت سهامی خاص                                                                               جیمز ویلسون  ترجمه: امیر غلامی                  6

4 . سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها                                                                           شیدان وثیق                                               9

5 . عکس های استثنائی و اثراتشان در تاریخ                                                                       میترا ورسائی                                            10

6 . متن کامل سخنان افشاگرانه سردار قالیباف                                                                      تنظیم: نگین پوردلیر                                    12

7 . ناسيوناليسم, شونيسم و راسيسم                                                                                    دکتر کامران امين آوه                                  14

8 . کشف جدید، روش تبدیل مرغ به روباه                                                                           مهناز یزدانی                                           15

9 . پنج فرضیه درباره ی آینده دین شکستن طلسم  دانیل دنت                                                 ترجمه: ا. فرزام                                        16

شعر و ادب

10 . درس خواجه                                                                                                        گردآورنده: میترا درویشیان                             18

11 . داستان کوتاه: حرف                                                                                              میترا درویشیان                                            18

12. ب معرفی کتاب: عروسی بهار                                                                                   میترا درویشیان                                           18

13. آزاده دواچي (معرفي شاعر )‏                                                                                      بخش ادبی                                                19

15. روزی                                                                                                                 میترا درویشیان                                          19

14.       غزلی از شکسپیر                                                                                              بخش ادبی                                                20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسای

 پشت جلد:نگین پوردلیر

برگشت