ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . اعترافات رئیس دادگستری تهران در خصوص شکنجه در زندان ها                 تنظیم: فرزانه مهدی بیگی                       3

2 . تخلفات قانونی قاضی مرتضوی در رسیدگی به پرونده دکتر حسین قاضییان         حسین قاضیان                                     5

3 . ماراتن مرگ در دانشگاه يزد                                                              اطلاعیه انجمن دانشجويان جمهوري‌خواه     8

4 . چگونه فرزندم را به دام انداختم!                                                             شاهرخ الیاسی                                      9

5 . به بهانه اعدام دو نوجوان بربریت آریایی اسلامی                                     تک دهقان                                          10

6 . مبارزه با خشونت یك مبارزه سیاسی‌ نیز هست                                            دكتر حسين باقرزاده                              11

7 . بعد از شورش در زندان رجائی شهر                                                         طیبه شیرزادی                                    12

8 .  گنجی، بازی با مرگ،                                                                            سیدابراهیم نبوی                                13

9 . ترسیم آينده ايران برگرفته از سایت پیک نت:                                               اقدس جوادپور                                   16

10 . سرکوب قريب‌الوقوع مردم بلوچ                                                             عبدالقادر بلوچ                                  17

11. آغاز تابستان گرم ۸۴ و قویتر شدن دادستان ! مرتضوی                               مینا بگوهی                                       17

12 آيا ميدانيد که ؟                                                                                     قادر سید ابراهیمی                              18

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت