Previous Next

اطلاعیه شماره 820 نمایندگی مالزی در خصوص انتخابات پیش رو در ایران

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) به تاریخ 2017 /04 /07

ادامه‌ی مطلب

برنامه دویست و دوم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 04/ 07

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه شماره 819 کمیته دفاع ار محیط زیست در خصوص پساب آلوده پتروشیمی‌های ماهشهر

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم)

ایا انتخابات سال ۵۸ متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه بوده است ؟

اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد که “حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، …. با اکثریت ۹۸.۲ درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند”.
به چه دلیلی این رقم باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟

اصل و منطق هر رفراندوم ایجاب می کند که مردم حق گزینش از بین گزینه های مختلف را داشته باشند ، آیا در سال ۵۸ این مورد اجرا شد ؟

بطور کلی ، آیا روند برگزاری رفراندوم سال 58 از نظر قانونی صحیح بود ه است ؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند : فعال حقوق بشر- امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا
با اجرای : مریم مرادی
تدوین : محمد گلستانجو

اطلاعیه 818 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص تمدید گزارشگر ویژه برای ایران

اطلاعیه 817 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص آزادی عقیده و بیان

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 4 اپریل 2017

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی مالزی با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر,، روز جهانی محیط زیست در روز سه شنبه 4 اپریل 2017 ساعت16 به وقت اروپا در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی با حضور چشمگیر اعضای نمایندگی و میهمانان و فغالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند.

ادامه‌ی مطلب

برنامه دویست و یکم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به تاریخ 2017 / 04/ 04

ادامه‌ی مطلب

مرگ زاینده‌رود؛ آخرین روایت کشاورزان اصفهان

مرگ زاینده رود فقط مرگ یک رودخانه نیست، وجهه تلخ‌تر آن فرورفتن کشاورزان استان اصفهان در فقر است تا حدی که حالا نه تنها محصولی ندارند بلکه برخی‌ از آن‌ها خورد و خوراک فرزندانشان را از میان دورریز سبزی فروشی‌ها جدا می‌کنند. ادامه‌ی مطلب