ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . آنچه اتفاق افتاد و نیافتاد                                     ترجمه از بینا داراب زند                   3
2 . مادر، باز هم برایمان حرف بزن!                           مینا انتظاری                                 6
3 . افاضات جدید همسر دکتر الهام                             خلیل رئیسی فرد                             8
4 . در ستايش بايکوت،                               تنظیم:     خلیل رئیسی فرد                            9
5 . گفتگو با یک رئیس جمهور خوشحال                      سید ابراهیم نبوی                          11
6 . اعلام جرم علیه آقای خاتمی در انگلیس                  دكتر حسين باقرزاده                      12
7 . حق صلح                                                         امیر اسدیان                                13
8 . فراخوان برای نجات جان زندانیان بند 209 زندان اوین                                               15
9 . از حقوق همه زندانیان و اعدامیان دفاع کنیم           راه کارگر                                    16
10 . آزادی و جمهوری اسلامی                                فاطمه محمدیان ارداقی                   18
11 . احمدی نژاد و رياکاری در باره ماجرای انگشت نگاری محمد علی مقامی                      19
12 . جان زندانیان سیاسی در خطر است                     الهه آریانپور                                20


در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پور محمودی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت