ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . آخرين نامه سيد رضا زواره ای به جنتي در مورد رد صلاحيت برای انتخابات رياست جمهوري تهیه: مینا بگوهی                    3

2 . با يک سبد گل مي آيم                                                                                       تنظیم:خلیل رئیسی فرد                      6

3 . به انگیزه سالگرد فاجعه 1367                                                                           محمدرضا اسکندری                        9

4 . تنم را می فروشم، وطن را نه!                                                                             تنظیم: اقدس جوادپور                    10

5 . حقوق بشر، اما به شرط‌ها و شروط‌ها!                                                                  شکوه ميرزادگی                          13

6 . هجده ميليون هکتار جنگل، پس از انقلاب به شش ميليون رسيده                                  فرناز قاضی زاده                           15

7 . اعتیاد سلاحی برای از بین بردن جوانان ما                                                            فرشید کیانپور                                17

8 .        کلمات قصار آقایان علما را بخوانید و تحجر را بشناسید                                      شاهرخ الیاسی                             17

9 . نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران                                               معصومه اژدریان                         18

10 . وضعيت بسيار نامناسب مسعود باستانی،                                                                  امیر خزایی                              19

 

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت